Impresos Obres

OPME1: Obres Menors ordinàries (Declaració Responsable) OPME2: Obres Menors elements publicitaris menors (DR) OPME3: Obres Menors tanques (Llicència) OPME4: Obres Menors connexions (L) OPME4a: connexió elèctrica OPME4b: connexió de telecomunicacions OPME4c: connexió de gas natural OPME4d: connexió a la xarxa de clavegueram OPMA1: Obres Majors Edificació/Construcció (L/DR) OPMA2: Obres Majors Enderrocament (L) OPMA3: Obres Majors Elements Publicitaris Majors (L) OPO:

» Llegir més
1 2 3 4