Informació pública de l’expedient de Retaxació de Càrregues i Liquidació definitiva del PP de Millora Riodel. Acord JGL 06.05.21

icono anuncios

Acord JGL 06.05.21 Informació pública (pdf) Sentència TSJCV núm 43. 03.02.21 (pdf) Sentència 255-19. 19.06.19 (pdf) Acord ple 30.11.10 (pdf) 1. Liquidació 06.06.11 (pdf) 2. Memòria Compte liquidació 12.07.11 (pdf) 3. Documentació Complementària 20.10.11 (pdf) 4. Doc. Retaxació i Annex Sòls Extern. 22.06.12 (pdf) 5. Memòria Liquidació Definitiva i Retaxació Càrregues. 01.04.20. Execució Sentència (pdf) 6. Annex de Gestió Sòls

» Llegir més

Informació pública de la versió final del Pri Casa Fus

icono anuncios

Memoria plan de reforma interior Pri Casa Fus (pdf) Estudio Integración Paisajística PRI CASA FUS (pdf) Memoria Viabililidad Económica PRI CASA FUS (pdf) Memoria Sostenibilidad Económica PRI Casa Fus (pdf) Estudio Acústico_PRI CASA FUS_20190619 (pdf) PLANOS DE ORDENACIÓN Plano O1-Calificación y Usos PRI Abril2019 (pdf) Plano O2- Suelo Red Dotacional PRI Abril2019 (pdf) Plano O3. RED VIARIA Y ZONA DE

» Llegir més
1 2 3 4