Ple 15/06/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA En exercici de les competències que la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribuïxen a esta Alcaldia, es convoca els components de l’AJUNTAMENT PLE per a

» Llegir més

Ple extraordinari 12/06/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 12 de juny de 2019 a les 09:30 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent ORDE

» Llegir més

Ple 30/05/2019

CONVOCATORIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de maig

» Llegir més

Ple Extraordinari 30/04/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 30 d’abril de 2019 a les 9:30 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent, ORDE DEL

» Llegir més

Ple 25/04/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 25 d’abril de 2019 a

» Llegir més

Ple extraordinari 01/04/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 1 d’abril de 2019 a les 10:00, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent ORDE DEL DIA

» Llegir més

Ple 28/03/2019

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 28 de

» Llegir més

Ple 28/02/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió ordinària el dia 28 de febrer de 2019

» Llegir més

Ple 31/01/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 31 de gener

» Llegir més

Ple extraordinari 21/01/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de L’AJUNTAMENT PLE per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari amb urgència el dia 21 de gener de 2019 a les 10:30horas, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent ORDE

» Llegir més
1 2 3 4 5 6