Altes o modificacions en Padró Municipal

DOCUMENTACIÓ: 1. DOCUMENT QUE ACREDITE LA IDENTITAT DE LES PERSONES INSCRITES: A – ESPANYOLS: DNI (OBLIGATORI PER A MAJORS DE 14 ANYS), CARNET DE CONDUIR O PASSAPORT EN VIGOR. B- ESTRANGERS EXTRACOMUNITARIS: PASSAPORT O TARGETA DE      RESIDENT EN VIGOR. C- ESTRANGERS COMUNITARIS: PASSAPORT EN VIGOR O DOCUMENT    ACREDITATIU DE LA IDENTITAT, EXPEDIT PER LES AUTORITATS DEL PAÍS DE PROCEDÈNCIA O

» Llegir més