BAN ALCALDIA CORONAVIRUS COVID-19

Fachada Ayuntamiento

Ban (pdf) BAN Sr. Sebastián Cañadas Gallardo , Alcalde- President de l’Ajuntament de Mutxamel. Faig saber: L’Ajuntament de Mutxamel, davant les recomanacions adoptades pel Govern de la Nació i la Generalitat Valenciana, com a mesures preventives per a evitar l’expansió del coronavirus COVI-19, i després d’haver mantingut una reunió de l’Equip de Govern Municipal aquest dijous 12 de març i

» Llegir més

Ordenances Municipals

  O.M. Tinença animals potencialment perillosos O.M. Tinença i protección animals O.M. Prevenció de la contaminació acústica (protecció contra sorolls i vibracions) O.M. Aplicable para les definicions de la qualitat i característiques dels materials a utilitzar en les obres de urbanizació O.M. Neteja urbana[Actualitzada en web a 10/12/2020] O.M. Reguladora del cànon d’urbanització O.M. Servici de Cementeri Municipal O.M. Instalació de

» Llegir més

Reglaments

Normativa Municipal

  R. Pla local de cremes Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals R. Arxiu municipal R. Biblioteques Normativa Préstecs per a les Biblioteques Municipals R. Funcionament dels equipaments socioculturals municipals R. d’organització i funcionament del consell municipal d’igualtat i de la dona R. bàsic d’ús de les instal.lacions esportives municipales R. participació ciutadana R. Consell Municipal d’igualtat i de la

» Llegir més

Ordenances Fiscals

Normativa Municipal

1.-O.F. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 2.- O.F. Reguladora de contribucions especials 3.- O.F. Reguladora de la taxa de clavegueram 4.- O.F. Reguladora de la taxa per retirada de vehícles de la vía pública i el seu depòsit 5.- O.F. Reguladora de la taxa per ocupació d’instal.lacions de mercat 6.- O.F. Reguladora de la taxa por la utilizació de columnes,

» Llegir més