Calendari escolar

Calendari escolar, curso 2017-2018 (pdf) Les activitats escolars del curs acadèmic 2017-2018 s´iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents: 1.- En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats començaran el 13 de setembre de 2017 i acabaran el 22 de juny de 2018. 2.- En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, s´iniciaran el 13 de

» Llegir més

Procés d´escolarització extraordinari

Procés pel qual s´obté plaça escolar als col·legis del municipi, una volta iniciat el curs escolar. Sol·licitud Documentació a presentar amb la sol·licitud: – Fotocòpia del DNI/Passaport del pare, mare o tutor. – Fotocòpia del llibre de família, o DNI/Passaport, de l´alumne/a. – Justificació acreditativa del domicili (Certificat d´empadronament). – Acreditació d´haver estat escolaritzat al centre escolar del que arriba.

» Llegir més
1 6 7 8