Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere

QUE ES
És un servei que, per mitjà de la telefonia mòbil i sistemes de localització oferix a les víctimes de violència de gènere que compten amb orde de protecció, una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguen sobrevindre durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l´any i des de qualsevol lloc que es troben, amb una atenció immediata davant de situacions d´emergència que els puguen sorgir.

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS
1.- Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d´emergència mobilitzant els recursos pertinents.
2.- proporcionar seguretat i tranquil·litat a les usuàries del servei.
3.- Ajudar a disminuir la sobrecàrrega emocional que suporten estes dones.

QUINS SÓN ELS REQUISITS D´ACCÉS
1.- Comptar amb orde de protecció i/o allunyament, sempre que qui jutge no la considere contraproduent per a la seguretat de la usuària.
2.- No conviure amb la persona o persones que els han produït maltractament.

ON DIRIGIR LES DEMANDES
Als Serveis Socials de l´Ajuntament de Mutxamel