Liquidació pressupost

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018   Liquidació Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´Aprovació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017   Liquidació Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´Aprovació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ

» Llegir més

Contractes menors

Exercici 2021 Trimestre 1 (pdf) Exercici 2020 Trimestre 1 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 4 (pdf) Exercici 2019 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1 (pdf) Exercici 2018 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1 (pdf) Exercici 2017 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1

» Llegir més

Compte general

 2017    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu 2016   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu  2015   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu     2014   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria

» Llegir més