Pressupost 2021

icono presupuesto

Aprovat en sessió del Ple del 16 de desembre de 2020. Publicació inicial en el BOP del dia 18 de desembre de 2020. En exposició pública fins al 13 de gener de 2021. Publicat definitivament en el BOP el 18 de gener de 2021.

» Llegir més

Pressupost 2020

Pressupost

   Aprovat en sessió del Ple del 20 de desembre de 2019.  Publicació inicial en el BOP del dia 26 de desembre de 2019.  En exposició pública fins al 20 de gener de 2020.  Publicat definitivament en el BOP el 27 de gener de 2017.

» Llegir més

Liquidació pressupost

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018   Liquidació Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´Aprovació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017   Liquidació Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´Aprovació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ

» Llegir més

Contractes menors

Exercici 2021 Trimestre 1 (pdf) Exercici 2020 Trimestre 1 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 4 (pdf) Exercici 2019 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1 (pdf) Exercici 2018 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1 (pdf) Exercici 2017 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1

» Llegir més
1 2