Tràmits Padró

Diferenciar l’Informe de Padró del Certificat de Padró 1r INFORME: (Document informatiu que s’expidix per a tràmits como: DNI, Targeta Sanitària, etc.)      INDIVIDUAL O COL·LECTIU  INDIVIDUAL:                          Per Seu Electrònica                                 Amb certificat

» Llegir més

Repartiment a domicili, de locals que disposen de llicència o declaració de restaurant bar i cafeteries amb cuina

Exposició que l’activitat de repartiment a domicili que es realitzarà durant la vigència de la situació de crisi sanitària Covid-19, compleix amb totes i cadascuna de les condicions establides en l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana com a determinants de la inclusió

» Llegir més

Sol.licitud d’ocupació de via pública amb taules i cadires SITUACIÓ CRISI SANITÀRIA COVID-19

L’activitat per a la qual se sol·licita l’autorització de taules i cadires és una de les assenyalades en l’Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, pel qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l’activitat de comerç minorista, i de prestacions de serveis, així com, de les activitats d’hosteleria i restauració en els territoris menys

» Llegir més

Targeta d’Armes de 4a categoria

Es el documento municipal que posibilita la tenencia y uso de armas de 4ª categoría, a las personas, mayores de 14 años, residentes en el municipio de Mutxamel. ¿Quiénes puede solicitarla? Vecinos y vecinas residentes en Mutxamel. 1. Mayores de edad 2. Menores de edad, cuya edad esté comprendida entre 14 y 18 años, previa autorización de sus tutores o

» Llegir més

Altes o modificacions en Padró Municipal

DOCUMENTACIÓ: 1. DOCUMENT QUE ACREDITE LA IDENTITAT DE LES PERSONES INSCRITES: A – ESPANYOLS: DNI (OBLIGATORI PER A MAJORS DE 14 ANYS), CARNET DE CONDUIR O PASSAPORT EN VIGOR. B- ESTRANGERS EXTRACOMUNITARIS: PASSAPORT O TARGETA DE      RESIDENT EN VIGOR. C- ESTRANGERS COMUNITARIS: PASSAPORT EN VIGOR O DOCUMENT    ACREDITATIU DE LA IDENTITAT, EXPEDIT PER LES AUTORITATS DEL PAÍS DE PROCEDÈNCIA O

» Llegir més