Informació pública de l’expedient de Retaxació de Càrregues i Liquidació definitiva del PP de Millora Riodel. Acord JGL 06.05.21

icono anuncios

Acord JGL 06.05.21 Informació pública (pdf) Sentència TSJCV núm 43. 03.02.21 (pdf) Sentència 255-19. 19.06.19 (pdf) Acord ple 30.11.10 (pdf) 1. Liquidació 06.06.11 (pdf) 2. Memòria Compte liquidació 12.07.11 (pdf) 3. Documentació Complementària 20.10.11 (pdf) 4. Doc. Retaxació i Annex Sòls Extern. 22.06.12 (pdf) 5. Memòria Liquidació Definitiva i Retaxació Càrregues. 01.04.20. Execució Sentència (pdf) 6. Annex de Gestió Sòls

» Llegir més

Proposta per a la prestació del servei de recollida d’animals de companyia, abandonats sense amo conegut, que transiten errants per la via pública del terme municipal de mutxamel

imagen aviso

DESCRIPCIÓ D’APLICACIÓ DEL SERVEI El servei de recollida d’animals abandonats es prestarà 24 h, els 365 dies de l’any. En horaris de 8:00h a 20:00h, els serveis es prestaran previ avís de personal de l’ajuntament, policia local o de qualsevol ciutadà que detecte animals abandonats o errants en la via pública del seu terme municipal. Fora d’aquest horari, només s’atendran

» Llegir més
1 2 3 15