Convocatòria Subvencions en matèria participació ciutadana

CSP

Obert el termini sol·licitud subvenciones per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana i Acció Comunitària durant l’anys 2021. El termini de presentació sol·licituds serà del 23 d’abril al 22 de maig 2021. Edicte (pdf) Bases (pdf) Sol·licitud (pdf) Programa d’activitats (pdf) Memòria d’activitats (pdf) Declaració responsable (pdf)

» Llegir més

Convocatòria bono infantil municipal 2020

Fachada Ayuntamiento

La Junta de Govern Local, celebrada el 12 de novembre de 2020, va aprovar la convocatòria d’ajudes econòmiques per contribuir a les despeses docents dels menors de 2 a 3 anys al municipi de Mutxamel, BONO INFANTIL MUNICIPAL 2020. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en

» Llegir més

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE JOVENTUT ANY 2020

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar a les despeses derivades dels projectes o activitats en matèria de Joventut durant l’any 2020, fonamentalment l’impuls de les iniciatives col·lectives de jóvens, els serveis o les activitats dels quals complementen

» Llegir més

Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, que es desenvolupen en l’ambit de la participació ciutadana i acció comunitària, durant l’any 2020

Any 2020 Bases (pdf) Sol·licitud Model Nº1 (pdf) Programa d’Activitats Model Nº2 (pdf) Memòria de Activitats Model Nº3 (pdf) Declaració Responsable Model Nº4 (pdf) Sol·licitud Pagament Únic o Fraccionat Nº5 (pdf)

» Llegir més

Convocatòria de subvencions esportives, anualitat 2019.

Rectificació d’errors “Convocatòria de beques a esportistes individuals per a la realització d’actuacions esportives de temporada 2018/19” Rectificació Bases II convocatòria (pdf) II convocatòria d’ajuda de beques a esportistes individuals per a la realització d’actuacions esportives en temporada 2018-19 Bases II convocatòria (pdf) Publicació de les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions esportives, anualitat 2019. Bases (pdf) Impresos:

» Llegir més

Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en matèria de joventut, durant l’any 2019

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar-les en les despeses derivades de projectes o activitats en matèria de Joventut durant l’any 2019, que fonamentalment impulsen iniciatives col·lectives de jóvens amb serveis o activitats que Complementen els programes o projectes

» Llegir més

CONVOCATORIA D’AJUDES ASSISTENCIALS MUNICIPALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2019/20

La Junta de Gobern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, va aprobar la convocatoria d’ajudes assistencials municipals de menjador escolar per al curs 2019/20. PRESENTACIÒ DE SOL·LICI-TUDS, DOCUMENTACIÒ I TERMINI Les sol·licituds es dirigirán al Ajuntament de Mutxamel, previa cita amb la Trebajaora Social del Gabinet Psicopegagogic Municipal. Es presentarán en les oficines d l’OMAC, o

» Llegir més
1 2