Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de Mutxamel 2013-2014

L’Ajuntament de Mutxamel, com a part de les tasques d’implantació de l’Agenda 21 Local revisa periòdicament el Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat en què els ciutadans participen, l’objectiu dels qual és el desenrotllament sostenible i equilibrat dels aspectes ambientals, socials i econòmics del nostre municipi. Una societat compromesa en el desenrotllament del seu poble ens fa a tots responsables

» Llegir més