Proves accés a una plaça d’agent de la policia local

Convocatòria del procés selecctiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’Agent de la Policia Local. Edicte Bases en BOP (pdf) [publicat: 28/08/2020] Edicte convocatòria en DOGV (pdf) [publicat: 28/08/2020] Model instància (pdf) [publicat: 28/08/2020] Informació per al pagament de les taxes (pdf) [publicat: 28/08/2020] Edicte llista admesos i exclosos agent (pdf) Edicte llista definitiva, tribunal i data examen

» Llegir més

Proves d’accés a dues places d’Auxiliar d’Administració General

icono anuncios

Tota la informació a: https://sedeelectronica.mutxamel.org/ Triar Selecció de personal i polsar sobre Proves d’accés a dues places d’Auxiliar d’Administració General BASES PER A LA SELECCIÓ DE TRES PERSONES PER AL SEU NOMENAMENT COM A FUNCIONARIS INTERINS PER A OCUPAR PLAÇA D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL Llista d’admesos i exclosos i data de la prova (pdf) [publicat 23/03/2021] Edicte pel qual es resolen

» Llegir més

Borsa de treball Enginyer tècnic d’obres públiques o Enginyer civil (ITOP)

icono anuncios

L’Ajuntament de Mutxamel requereix constituir d’una borsa de treball d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o Enginyer Civil, per a fer front a les necessitats temporals de personal que puguen sorgir per absències, incapacitats temporals o necessitats urgents. Tota la informació en: https://sedeelectronica.mutxamel.org/ Tràmits i gestions i triar Selecció de personal i en la mateixa seu electrònica, en Tauler d’anuncis, es troba

» Llegir més

Constitució d’una borsa de treball temporal de Tècnic de Joventut

icono anuncis

Resultats de les proves de selecció per a la constitució d’una borsa de tècnic de joventut(pdf) [publicat: 11/03/2021] Publicació resultats fase oposició i obertura termini per a presentar acreditació mèrits (pdf) [publicat: 11/12/2020] Edicte lectura pública davant el tribunal de la prova pràctica. (pdf) [publicat: 30/11/2020] Edicte resolvent reclamacions per a la bossa de tècnic de joventut (pdf) [publicado: 12/11/2020]

» Llegir més

Borsa de treball d’Educador Social (2019)

icono anuncis

2020 Edicte llista provisional admesos i exclosos, tribunal i data exercici EDUCADOR SOCIAL (pdf) [publicat: 14/10/2020] Edicte resolvent reclamacions per a la borsa d’educador social (pdf) [publicat: 06/11/2020] Edicte lectura exercici per a borsa d’Educador Social (pdf) [publicat: 18/11/2020] Resultats de les proves de selecció per a la constitució d’una Borsa d’Educador Social (pdf) [publicat: 18/12/2020] Nova convocatòria de proves

» Llegir més
1 2