Periodes de pagament voluntari

PERIODE 1: Del 25/03/2021 al 14/06/2021 inclosos. – Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. – Recollida de resídus sólids i clavegeram (1º semestre any). – Taxes anuales de: Guals, Entrada de Vehícles, Carrega-Descarrega. PERIODE 2: Del 2/08/2021 al 05/11/2021 inclosos. – IBI Urbana. – IBI Rústica. – Impost sobre Activitats Econòmiques. – Recollida de resídus sòlids y clavegueram extrarradio (2n

» Llegir més

Altres tributs – Ingresos

FORMA DE PAGAMENT  Els ingressos que no tinguen caràcter periòdic, o la periodicitat del qual és diferent a la descrita en la taula anterior, es faran efectius a través dels documents de pagament emesos per l´Ajuntament de Mutxamel. LLOC  Les liquidacions hauran de ser ingresades en qualsevol de las següents entitats financieres: CAIXABANK, BANKIA, CAJAMAR CAJA RURAL, BANCO VALENCIA, B.B.V.A.,

» Llegir més