Procés admissió alumnes educació infantil, primària, ESO i batxillerat per a curs 2021-2022

CSP

S’ha publicat la RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. Instruccions procés admissió Què és

» Llegir més

Proves d’accés a Elemental i Professional curs 2021-2022 en el Conservatori

CSP

Sol·licitud d’inscripció per a la realització de les proves d’ingrés i accés a primer curs i a cursos diferents de primer dels Ensenyaments Elementals i Professionals de Música Sol·licitud (pdf) [publicat 26/04/2021] Ensenyances Elementals Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’INGRÉS A 1r de les EEEE, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n,

» Llegir més

Procés d’admissió extraordinària educació infantil i primària i secundària

Sol·licitud d’admissió d’alumnat en centres docents d’educació infantil i primària i ESO per al curs 2020-2021 finalitzat el període ordinari. Haurà de sol·licitar l’admissió a l’Ajuntament de Mutxamel en el registre general o mitjançant la seu electrònica havent de presentar la següent documentació: Documentació a presentar: Annex d’admissió degudament emplenat: infantil i primària (ANNEX III), secundària (ANNEX III BIS). OBLIGATORI DNI /

» Llegir més

Llistat Provisional i Definitiu Admesos a la Prova d’Accés a EEPP (2a Convocatòria). Setembre

Queda publicat el Llistat DEFINITIu d’admesos a les Proves d’Accés a les EEPP (2a Convocatòria) el mes de setembre del 2020. Les proves es realitzaran el 3 de Setembre del 2020 a les 9,30H. a l’Auditori i 2a Planta del Conservatori LLISTAT DEFINITIU ADMESOS Queda publicat el Llistat Provisional d’admesos a les Proves d’Accés a EEPP (2a Convocatòria) el mes

» Llegir més
1 2 3 7