Procés d’admissió extraordinària educació infantil i primària i secundària

Documentació a presentar: Annex d’admissió degudament emplenat: infantil i primària (ANNEX III), secundària (ANNEX III BIS). OBLIGATORI DNI / NIE/ Passaport del pare, mare o tutor. OBLIGATORI DNI / NIE/ Passaport de l’alumne o alumna. Llibre de família, o en el seu cas partida de naixement. OBLIGATORI Justificació acreditativa del domicili (informe d’empadronament). OBLIGATORI En el cas de no estar

» Llegir més

Llistat Provisional i Definitiu Admesos a la Prova d’Accés a EEPP (2a Convocatòria). Setembre

Queda publicat el Llistat DEFINITIu d’admesos a les Proves d’Accés a les EEPP (2a Convocatòria) el mes de setembre del 2020. Les proves es realitzaran el 3 de Setembre del 2020 a les 9,30H. a l’Auditori i 2a Planta del Conservatori LLISTAT DEFINITIU ADMESOS Queda publicat el Llistat Provisional d’admesos a les Proves d’Accés a EEPP (2a Convocatòria) el mes

» Llegir més

CURS D’INICIACIÓ 2020-2021. Conservatori Professional Municipal de Mutxamel

Imprés d’inscripció: Imprés d’inscripció Imprés de domiciliació bancària: Imprés de domiciliació bancària Les dates d’inscripció al CURS D’INICIACIÓ per a 2020-2021 són: – del 14 de Setembre al 2 d’Octubre de 2020 A qui està destinat? El Curs d’Iniciació Musical està orientat a alumnes que tinguen 7 anys (complits entre gener i desembre de l’any en què es matriculen) i,

» Llegir més
1 2 3 7