Procés d’adjudicació parades mercat ambulant dels dimecres

Acta del sorteig amb l’ordre de prelació per a l’adjudicació de parades del Mercat ambulant. Document (pdf) [publicat 14/12/2018] Llistat definitiu Barem de mèrits per a la venda no sedentària Mercat ambulant de Mutxamel. Document (pdf) [publicat 29/11/2018] Llistat provisional Barem de mèrits per a la venda no sedentària Mercat ambulant de Mutxamel. Document (pdf) [publicat 19/10/2018] Decret sol·licituds admeses

» Llegir més

Inici procediment concessió autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat ambulant periòdic dels dimecres

Amb la finalitat d’obrir un termini per a presentar sol·licituds per a la venda no sedentària en el mercat ambulant setmanal dels dimecres, a fi de cobrir parades vacants i constituir una borsa de reserva per a les que pogueren produir-se, la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2018, ha acordat: – Iniciar procediment per a la

» Llegir més

Exposició pública i consulta opinió ciutadana – Reglament Servei Coworking de Mutxamel

De conformitat amb l’Art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’exposa al públic l’esborrany del Reglament del Servici Coworking de Mutxamel per a conéixer l’opinió d’aquelles persones i organitzacions que es consideren afectades per la futura norma. Termini per a presentar opinions: 10 dies naturals ( publicat el 4 de maig,

» Llegir més

Servici Wifi en dependències municipals

17/12/2015 Es comunica a tots els usuaris de la Biblioteca Municipal i del Conservatori Municipal de Música Rafael Rodríguez Albert que, en compliment del que establix la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i el Reial Decret 424/2005, de 15 d´abril, pel qual s´aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de servicis de comunicacions

» Llegir més
1 2 3