Servici Wifi en dependències municipals

17/12/2015 Es comunica a tots els usuaris de la Biblioteca Municipal i del Conservatori Municipal de Música Rafael Rodríguez Albert que, en compliment del que establix la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i el Reial Decret 424/2005, de 15 d´abril, pel qual s´aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de servicis de comunicacions

» Llegir més
1 2 3