Convocatòria bono infantil municipal 2020

Fachada Ayuntamiento

La Junta de Govern Local, celebrada el 12 de novembre de 2020, va aprovar la convocatòria d’ajudes econòmiques per contribuir a les despeses docents dels menors de 2 a 3 anys al municipi de Mutxamel, BONO INFANTIL MUNICIPAL 2020. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en

» Llegir més

Convocatòria d’ajudes destinades als centres escolars públics per a l’adquisició de material didàctic complementari i material coopera-tiu de l’aula, curs 2020-2021

imagen ajudes

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2020, va aprovar la convocatòria d’ajudes destinades als centres escolars públics per a l’adquisició de material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula per al curs 2020-2021. El termini de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria

» Llegir més

Resolució Ajudes a Autònoms i Microempreses COVID-19

imagen ajudes

Resolució d’Ajudes per tancament de locals o establiments en el municipi de Mutxamel motivat pel cessament d’activitat després de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 Primera aprovació parcial ajudes Covid-19 (pdf) Segona aprovació parcial ajudes Covid-19

» Llegir més

Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació d’espais agrícoles de Mutxamel

Ayudas agricultores

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la seva línia de treball encaminada a la recuperació de l’Horta de Mutxamel i del seu cultiu més emblemàtic, la tomata Muchamiel, va presentar davant el Ple de l’Ajuntament la proposta de Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació d’espais agrícoles de Mutxamel. Aquest és el quart any consecutiu que la

» Llegir més

Convocatòria d’ajudes per adquirir material escolar per a alumnes d’educació infantil i secundaria

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, va aprovar la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de material escolar per a alumnes d’educació infantil i secundaria, curs 2019-2020. PRESENTACIÓ DE SOL·LICI-TUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI Les sol·licituds es dirigiran al Sr. Alcalde-President, subscrites pel representant legal de l’entitat i es presentaran en les oficines de

» Llegir més

Convocatòria d’ajudes per al finançament de projectes educatius destinats a la conciliació de la vida familiar i laboral 2019

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, va aprovar la convocatòria d’ajudes per al finançament de projectes educatius destinats a la conciliació de la vida familiar i laboral 2019. El termini de sol·licituds serà de quinze dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el

» Llegir més
1 2