Ple 26/04/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA   D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 26 d’abril

» Llegir més

Ple 30/03/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA   D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de

» Llegir més

Ple 23/02/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 23 de febrer

» Llegir més

Ple 26/01/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple  per a celebrar sessió de caràcter  Ordinari el dia 26 de gener

» Llegir més

Plens anteriors

Actes

ANY 2016   Ple ordinari 28 de gener 2016     Ple ordinari 25 de febrer 2016     Ple ordinari 31 de març de 2016     Ple ordinari 28 d´abril de 2016     Ple ordinari 26 de maig de 2016     Ple extraordinari 30 de maig de 2016     Ple extraordinari 14 de juny de 2016     Ple ordinari 30 de juny

» Llegir més
1 5 6 7