Ple 28/12/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 28 de desembre de 2017

» Llegir més

Ple extraordinari 28/12/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a fer-se la reunió de caràcter Extraordinari el dia 28 de desembre de 2017 a les 18:30 h, a la Sala de Plens d’acord amb el següent ORDRE

» Llegir més

Ple extraordinari i urgent 14/12/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari amb urgència el dia 14 de desembre de 2017 a les 09:00horas, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

» Llegir més

Ple 30/11/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 30 de novembre de 2017

» Llegir més

Ple extraordinari i urgent 16/11/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió extraordinària amb urgència el dia 16 de novembre de 2017 a les 11:00, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent: ORDRE DEL DIA

» Llegir més

Ple 26/10/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 26 d’octubre de 2017 a

» Llegir més

Ple 28/09/2017

Actes

      CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 28 de setembre

» Llegir més

Ple 27/07/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA   D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 27 de juliol de

» Llegir més

Ple 29/06/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA   D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter  Ordinari el dia 29 de

» Llegir més

Ple 25/05/2017

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA   D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple  per a celebrar sessió de caràcter  Ordinari el dia 25 de

» Llegir més
1 4 5 6 7