Ple 29/10/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de

» Llegir més

Ple 24/09/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a fer-se sessió ordinària el dia 24 de setembre de

» Llegir més

Plé Extraordinari i urgent 08/09/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter  Extraordinari amb Urgència el dia 8 de setembre de 2020 a les 09:30hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, d’acord amb el següent ORDRE DEL DIA 1.

» Llegir més

Convocatòria Ple Ordinari 30.07.20

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de juliol

» Llegir més

Ple 25/06/2020

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de

» Llegir més

Ple 28/05/2020

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals vigent, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple, per a fer-se sessió ordinària el dia 28 de maig de 2020

» Llegir més

Ple 30/04/2020

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió

» Llegir més

Ple Extraordinari 17/04/2020

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com la Llei Reguladora de les Bases del Regim Local, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari el dia 17 d’abril de 2020 a les 13:00 hores, per

» Llegir més

Ple 27/02/2020

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió

» Llegir més

Ple 30/01/2020

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió

» Llegir més
1 2 3 6