SE SUSPENEN LES CREMES AGRÍCOLES

Des del 16 de març, i fins a un altre avís, se suspenen les cremes agrícoles en el terme municipal de Mutxamel, atesa la RESOLUCIÓ de 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
DOGV 8763 de 16 de març de 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf