S’ALÇA PARCIALMENT LA SUSPENSIÓ DE REALITZAR CREMES AGRÍCOLES

La Conselleria d’Agricultura ha alçat parcialment la prohibició de les cremes agrícoles a partir del pròxim 21 d’abril, al·ludint al caràcter essencial de l’agricultura per a assegurar el proveïment de la població.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf

De quina manera afecta la disposició al Pla Local de Cremes de Mutxamel?

Del 21 d’abril al 31 de maig (tots dos inclosos):

– Parcel·les a menys de 500 m de sòl forestal: es podrà cremar complint les condicions de sempre però, i és ací on es veu alterat el pla local, únicament de dilluns a divendres laborables. Els agricultors que ja van entregar la declaració responsable no han de tornar a presentar-la, la qual cosa no eximeix del compliment de les noves condicions.

– Parcel·les a més de 500 m de sòl forestal: no és aplicable la resolució, per la qual cosa es pot cremar amb les condicions que marca el pla local de cremes.

De l’1 de juny al 16 d’octubre (tots dos inclosos): les cremes s’ajustaran als requisits del pla local de cremes. No canvia res.

Els impresos es poden trobar en la web municipal (https://mutxamel.org/va/alcament-parcial-de-la-prohibicio-de-realitzar-cremes-agricoles-al-pla-local-de-cremes-de-mutxamel/) i mentre l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà romanga tancada, es podran presentar per seu electrònica. Per a constatar la ubicació d’una parcel·la a l’hora d’emplenar l’imprés, els usuaris hauran d’enviar un mail a agricultura@mutxamel.org i seran atesos pel personal tècnic.