Repartiment a domicili, de locals que disposen de llicència o declaració de restaurant bar i cafeteries amb cuina

Exposició que l’activitat de repartiment a domicili que es realitzarà durant la vigència de la situació de crisi sanitària Covid-19, compleix amb totes i cadascuna de les condicions establides en l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana com a determinants de la inclusió d’aquesta activitat en el règim d’Activitats Innòcues.

Hauran d’omplir la següent comunicació i presentar-la per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel amb una instància genèrica.

Comunicació (pdf)

Seu Electrònica (per a presentació de la comunicació amb la instància genèrica)