RECOMANACIONS PER A EVITAR INCEDIS FORESTALS

RECOMANACIONS PER A EVITAR INCEDIS FORESTALS

Seguint les indicacions de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural , Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i amb l’objectiu de minimitzar el risc d’incendis forestals en època estival, es fan les següents recomanacions a la població:

-Les cremes agrícoles estan subjectes al Pla Local de Cremes de Mutxamel. Per a poder realitzar-les és necessari sol·licitar autorització en l’Ajuntament. Es recorda que en el període entre l’1 de juny i el 16 d’octubre de 2019, les condicions de crema són molt més restrictives que les que tenen lloc en període hivernal.

– En els treballs amb risc d’incendis a realitzar en terreny forestal o a menys de 500 metres d’este, és de compliment obligatori el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat.

– En relació amb l’ús de focs artificials en sòl forestal, limítrof o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal és de compliment obligatori el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià.

-En cas de detectar un incendi forestal, cridar immediatament al telèfon 112.

-Actualment, les barbacoes de l’Àrea Recreativa la Sabateta estàn tancades, per tant no es pot fer foc en cap lloc de l’Àrea Recreativa.

– Es recomana que les basses de reg o piscines de titularitat pública o privada estiguen plenes d’aigua per si fóra necessari utilitzar-les en cas d’incendi forestal.

-No abandonar restes de barbacoes calentes sobre sòl forestal.”

Per a més informació: http://www.agroambient.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=814084