Proves d’Ingrés a 1r de EEEE. Setembre del 2020

Es publica el BAREM CORRECTOR aprovat en Consell Escolar en el qual es puntua els següents criteris, previs a les proves que se celebraran el 14 de Setembre de 2020 per a ingrés a 1r curs d’Ensenyaments Elementals.

Els criteris puntuats són:
– Per edat
– per tindre germans en el centre
– per haver cursat Iniciació en el Conservatori de Mutxamel
– per estar empadronats a Mutxamel.

Per a qualsevol reclamació o esmena d’errors, posen-se en contacte amb nosaltres a través del següents email: conservatorio@mutxamel.org

BAREM CORRECTOR