Proves d’accés per a ocupar plaça interina d’Administratiu d’Administració General

icono anuncios

Tota la informació en:

https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Triar Selecció de personal i polsar sobre Pruebas de acceso a una plaza de Administrativo de Administración General.

i en el tauler d’anuncis de la mateixa seu electrònica.