PROVES D’ACCÉS A les EEEE I EEPP. CURS 2020-21 segona convocatòria

Queden publicades les NOTES DEFINITIVES de les proves d’Ingrés a 1r de les EEEE de música realitzades el passat dia 14 de setembre del 2020.

Notes definitives


Queden publicats els resultats PROVISIONALS de les Proves d’Ingrés a 1r curs de les EEEE de Música, realitzats el passat dia 14 de setembre del 2020.
A partir del dia de la seua publicació s’obri un termini de TRES dia hàbils per a possibles reclamacions i revisions.

Notes provisionals

L’adjudicació de places i elecció d’horari tindrà lloc el dia 18 de setembre a les 17.00 hores en la segona planta del Conservatori.
L’adjudicació es realitzarà per ordre de nota i la no assistència suposarà la pèrdua de plaça.
Després de l’adjudicació de plaça es podrà realitzar la matriculació el 21 i 22 de Setembre a través de la web de l’Ajuntament de Mutxamel (www.mutxamel.org). Qualsevol dubte sobre aquest tema poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent email: conservatorio@mutxamel.org


Es publiquen les NOTES DEFINITIVES de les PROVES D’ACCÉS a EEPP celebrades dijous passat 3 de Setembre de 2020 en les dependències del Conservatori.

Notes definitives

Es publiquen les NOTES PROVISIONALS de les PROVES D’ACCÉS a les EEPP celebrades dijous passat 3 de Setembre de 2020 en les dependències del Conservatori.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Els aspirants que han obtingut plaça podran formalitzar la matrícula el 10 i 11 de Setembre
de 2020 a través de la web de l’Ajuntament de Mutxamel (www.mutxamel.org) per via telemàtica. Qualsevol dubte sobre aquest tema poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent email: conservatorio@mutxamel.org

Notes provisionals proves d’accés a EEPP 2a Convocatòria