Proves accés a una plaça d’agent de la policia local

Convocatòria del procés selecctiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’Agent de la Policia Local.

Edicte Bases en BOP (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte convocatòria en DOGV (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Model instància (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Informació per al pagament de les taxes (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte llista admesos i exclosos agent (pdf)

Edicte llista definitiva, tribunal i data examen (pdf)[publicat 19/05/2021]