Obert el termini, fins al 18 d’abril, de la sol.licitud d’inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.

El Centre de Formació de Persones Adultes vos informa que està obert el termini per a la inscripció telemàtica a la prova lliure de graduat de secundària per a majors de 18 anys.

  1. El tràmit d’inscripció telemàtica estarà obert, en l’adreça Portal GVA de la prova M18, fins al dia 18 d’abril de 2020, data a partir de la qual quedarà oberta només la segona part de la inscripció, la de presentació presencial de la documentació (document d’identificació personal i, si escau, documentació addicional per a la sol·licitud d’exempció de Valencià i de convalidacions de mòduls superats anteriorment) davant l’Administració, a fi de garantir que les persones que no hagen pogut realitzar este segon tràmit puguen efectuar-lo a partir del moment en què siga possible.

  2. La data de celebració de la prova es comunicarà més endavant a través d’estes mateixes vies (espai web FPA del SOA: proves lliures de GES i Portal GVA de la prova M18) en substitució de la data de la prova prevista inicialment el dia 29 de maig de 2020.

Recordeu que en espai web FPA del SOA: proves lliures de GES teniu models de proves d’anys anteriors, estructura i criteris de correcció que són molt útils per a preparar les proves.

Si teniu qualsevol dubte, envieu-nos un correu a epamutxamel@gmail.com.