Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació d’espais agrícoles de Mutxamel

Ayudas agricultores

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la seva línia de treball encaminada a la recuperació de l’Horta de Mutxamel i del seu cultiu més emblemàtic, la tomata Muchamiel, va presentar davant el Ple de l’Ajuntament la proposta de Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació d’espais agrícoles de Mutxamel. Aquest és el quart any consecutiu que la Regidoria ofereix aquesta línia d’ajudes. Amb aquesta subvenció es pretén proporcionar un suport econòmic al sector agrícola de la localitat, de tal forma que els agricultors puguen disminuir les despeses d’explotació derivades del manteniment de la seva activitat i, permetre, d’aquesta forma, la continuïtat en el temps d’aquestes explotacions agrícoles.
Entre les accions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny, l’adquisició de plançons o llavors, l’adquisició o lloguer de petita maquinària i accions formatives i de comercialització.
Com a novetat respecte a l’any anterior, s’ha ampliat els beneficiaris de les ajudes, podent optar a aquestes aquelles persones que realitzen l’activitat agrària a temps parcial.
Com en anys anteriors, es pretén incentivar el cultiu de la tomata Muchamiel, per la qual cosa tindran prioritat a l’hora d’obtenir l’ajuda aquells agricultors que acrediten el cultiu d’aquesta varietat, encara que aquest no és un requisit obligatori a l’hora de sol·licitar la subvenció.
Per a facilitar el cultiu de la tomata Muchamiel, la Regidoria d’Agricultura, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández, proporciona llavors i plançons a tot agricultor que les sol·liciti. Els agricultors interessats poden informar-se en el correu electrònic agricultura@mutxamel.org.
Amb la publicació de les ajudes en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant s’inicia el termini de presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes, que finalitzarà el 30 d’octubre de 2020. Les bases de la convocatòria, així com els impresos necessaris per a sol·licitar-la es poden descarregar en els següents enllaços:

Bases (pdf)

Formularis (pdf)

Ayudas agricultura 2020