Llistat Provisional i Definitiu Admesos a la Prova d’Accés a EEPP (2a Convocatòria). Setembre

Queda publicat el Llistat DEFINITIu d’admesos a les Proves d’Accés a les EEPP (2a Convocatòria) el mes de setembre del 2020.

Les proves es realitzaran el 3 de Setembre del 2020 a les 9,30H. a l’Auditori i 2a Planta del Conservatori

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS

Queda publicat el Llistat Provisional d’admesos a les Proves d’Accés a EEPP (2a Convocatòria) el mes de setembre del 2020.

S’obri un termini de tres dies hàbils a partir de la seua publicació per a modificacions i correcció d’errors

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS