Liquidació pressupost

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016

 

 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2014

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2013

 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2012