L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL DONA SUPORT ALS SEUS COL.LABORADORS HABITUALS

EL AJUNTAMENT DE MUTXAMEL APOYA A SUS COLABORADORES HABITUALES

27/04/2020

Les Regidories de Cultura i Majors han decidit mantindre els contractes amb els diferents professors i monitors dels tallers i cursos amb les activitats habituals que tenen amb la Programació Anual.
Esta decisió té com a finalitat proporcionar seguretat a les empreses i autònoms amb què es treballa. S’ha negociat amb cadascun d’estos proveïdors com, al llarg del que queda de 2020, es compensaran les hores ja contractades. Es contempla reconvertir-les en reforços a altres activitats que s’espera poder dur a terme en la temporada estival o, en defecte d’això, a final d’any. Hi ha tallers que per la naturalesa de la seua activitat no es poden oferir amb eines virtuals, però altres tallers com, per exemple, l’Escoleta de cinema de Majors contínua desenvolupant la seua labor a través de vídeo-conferències i WhatsApp. S’està editant també una sèrie de contacontes, d’esta manera es continua treballant i complint amb els objectius d’acompanyament i promoció de la salut de les nostres persones majors. També un dels Tallers que setmanalment està funcionant són les classes de pilates; la professora grava vídeos de sessions i, a més d’enviar-los a l’alumnat, disposa d’un canal en YouTube, on poden seguir-se les classes. El taller “Transformació de mobles” ha començat a realitzar vídeos tutorials que expliquen les tècniques per a aconseguir la rehabilitació de diversos objectes domèstics. També s’utilitza estos canals amb els tallers del centre cívic del Ravalet, amb tutorials de ioga o autocura. En relació als contractes subscrits amb les acadèmies de ball i dansa, i els tallers de pintura i espart, s’ha negociat l’acord abans esmentat, en el qual donaran suport a altres esdeveniments de l’Ajuntament.
La Regidoria de Cultura està treballant per a fomentar les activitats culturals a través de les noves fórmules de consum que puguen sorgir. Amb la intenció de proporcionar a estes empreses i xicotets autònoms la liquiditat de manera immediata, a fi d’evitar que la recuperació siga més lenta del que la indústria cultural puga resistir.
En la mateixa línia es troba la intenció de continuar fent costat a moltes de les nostres associacions culturals i patrimoni municipal. Estes institucions (Societat Musical L’Aliança, el So de Mutxamel, Cornetes i tambors La Llàgrima, la Colla el Nuvolet, Cinétika teatre, Ballet Gisela, Naracé, Companyia José Soriano i Ballet Verónica Perelló, entre d’altres ) depenen, en gran manera, dels contractes i convenis subscrits amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mutxamel. Respecte al Certamen Nacional de Teatre Amateur “Mutxamel a escena”, en la seua sisena convocatòria, es contempla, en les bases del concurs, la possibilitat de desenvolupar-lo via telemàtica, i que els espectadors el puguen veure en streaming (reproducció en línia).
La Regidoria de Participació Ciutadana, a través de la Convocatòria de subvencions que realitza per a les associacions socials i veïnals, ha incrementat la partida per a sufragar les despeses extres derivades d’accions escomeses per a pal•liar la crisi de la COVID 19. Tot això queda subjecte als condicionaments que la crisi de la COVID-19 puga generar. El futur immediat és incert també per a l’àmbit de la cultura.