LA REGIDORIA D’AGRICULTURA DE MUTXAMEL OBRI EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER A LA SUBVENCIÓ D’AJUDES A AGRICULTORS

27/05/2019

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la seua línia de treball encaminada a la recuperació de l’Horta de Mutxamel, obri el període de presentació d’instàncies per a la sol·licitud d’ajudes a agricultors. Este és el tercer any consecutiu que la Regidoria oferix esta línia d’ajudes. Amb esta subvenció es pretén proporcionar un suport econòmic al sector agrícola de la localitat, de tal forma que els agricultors puguen disminuir les despeses d’explotació derivats del manteniment de la seua activitat i, permetre, d’aquesta forma, la continuïtat en el temps d’estes explotacions agrícoles.

Entre les accions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny, l’adquisició de plançons o llavors, l’adquisició o lloguer de maquinària xicoteta i accions formatives i de comercialització.

Aquells agricultors interessats tenen de termini fins al 20 de setembre de 2019 per a presentar la seua sol·licitud en l’Oficina de Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC). Les bases de la subvenció així com els impresos a presentar poden recollir-se en esta mateixa oficina o bé descarregar-se de la pàgina web de l’ajuntament www.mutxamel.org , en l’apartat d’agricultura.