Junta de Govern Local

    1. Decret num 2019/1074, de 19 de juny de Membres JGL i Tinents Alcalde
    2. Decret num 2020/614, de 5 juny de cessament de membre de JGL