Hort Municipal Sostenible. Edició 2019

El curs està dirigit a totes aquelles persones que estiguen interessades en l’agricultura sostenible i consta de sessions tant teòriques com a pràctiques en les quals s’aprendran aspectes com les característiques de l’hort, les principals varietats conreades en el municipi i pràctiques culturals respectuoses amb el mitjà.

La programació és anual, i està dividida en 9 blocs formatius, als quals podran assistir un màxim de 30 persones.

Els blocs formatius d’aquesta edició són:

– Bloc 1. Mitigació i adaptació al canvi climàtic. Història de l’agricultura.
– Bloc 2. Fonaments agronómicos.
– Bloc 3. Implantació de cultius.
– Bloc 4. Producció vegetal ecològica.
– Bloc 5. Infraestructures i instal·lacions agrícoles.
– Bloc 6. Principis de sanitat vegetal.
– Bloc 7. Maneig sanitari del agrosistema.
– Bloc 8. Gestió de l’empresa agrària.
– Bloc 9. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

La inscripció a aquest curs és gratuïta i pot realitzar-se per al curs complet o per blocs temàtics. L’inici del primer bloc està previst per al dia 11 de juny. Pròximament es publicarà en aquest apartat el calendari del curs.

Per a realitzar la inscripció, és necessari emplenar la instància, adjuntant la documentació que en ella s’indica,  i presentar-la en l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) fins al dia abans de l’inici de cada mòdul.

+ info: agricultura@mutxamel.org.

Instància inscripció a cursos (pdf)

Cartell informatiu (jpg)