EL CENTRE DE FORMACIÓ PERSONES ADULTES DE MUTXAMEL HA OBERT LA MATRÍCULA PER AL CURS 2019-2020

Logo Formación personas Adultas

05/09/2019

Des del dos de setembre, el Centre de Formació de Persones Adultes de Mutxamel ha obert la matrícula a la seu de l’IES L’Allusser de 17 a 20 hores.

L’educació de persones adultes té la finalitat d’oferir a totes les persones majors de díhuit anys la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. 

En el centre l’oferta formativa comprén per una part alfabetització, neolectors i la formació básica, així com la preparació per a preparar la prova lliure del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria.  En segon lloc, cal remarcar els cursos d’Espanyol per a estrangers on persones vingudes d’altres països aprenen no sols el castellà sinó també com és el nostre poble. I per últim trobem la formació de valencià, tant el curs per a certificar el nivell A1 de Valencià, com les classes per a preparar les proves de certificació de JQCV, CIEACOVA i EOI.  A més a més les classes de valencià posen de relleu la importància de la llengua per a una població que va tindre el valencià com a primera llengua, i pràcticament única, durant més de tres-cents anys. Per eixe motiu podem dir que forma part del nostre patrimoni. I conèixer-la i usar-la és una manera de protegir i mantindre part del patrimoni immaterial de Mutxamel.

El centre entre els seus objectius té donar a conèixer els costums i la història de Mutxamel i la comarca entre els seu alumnat, així com també posar els mitjans possible per crear espais de convivència entre tots els que formen la comunitat educativa del centre, per eixe motiu al costat de la part acadèmica hi ha tot un seguit de propostes en què es promou la convivència entre alumnes i personal del centre.

Oferta Educativa FPA 21019