CURS D’INICIACIÓ 2020-2021. Conservatori Professional Municipal de Mutxamel

Imprés d’inscripció:

Imprés d’inscripció

Imprés de domiciliació bancària:

Imprés de domiciliació bancària

Les dates d’inscripció al CURS D’INICIACIÓ per a 2020-2021 són:
– del 14 de Setembre al 2 d’Octubre de 2020

A qui està destinat?

El Curs d’Iniciació Musical està orientat a alumnes que tinguen 7 anys (complits entre gener i desembre de l’any en què es matriculen) i, de manera excepcional, a alumnes que tinguen 6 anys.

Quin és el seu horari?

El curs es realitza d’acord amb el calendari escolar (d’octubre a juny), amb 1 hora de classe setmanal en grups reduïts.

En principi s’oferiran 2 grups a triar un:

DIMARTS de 17.30-18.30
DIMECRES de 17.30-18.30

Hi haurà una reunió prèvia a l’inici de curs que es farà el DIMARTS 6 D’OCTUBRE a les 17.30 en el Conservatori (lloc a determinar).

Quina és la seua finalitat?

Que els alumnes tinguen una primera presa de contacte amb els estudis musicals amb una metodologia motivadora, amena i lúdica. Al llarg del curs s’ensenyen els continguts dels quals es compon la prova d’accés a 1r d’Ensenyaments Elementals, servint així de preparació per a aquells xiquets que tinguen interés a iniciar aquests estudis.

A més, el fet d’haver realitzat el Curs d’Iniciació puntua en la baremació del procediment d’accés als Ensenyaments Elementals de Música.