Nieves Corbí Ferrándiz

Nieves Corbí Ferrándiz

Regidora CIUTADANS
Esports, Sanitat i Protecció Animal
mnievescorbi@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A LES QUE PERTENEIX
Comissions Informatives
Comissió Àrea de Territori, Ambiental i de la Ciutat.