Lluis Miquel Pastor

Lluis Miquel Pastor

Regidor COMPROMIS
lluismpastor@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A LAS QUE PERTENEIX
Comissions Informatives
Comissió Àrea d’Alcaldia, Comissió Àrea de Serveis a la Persona, Comissió Àrea de Serveis Generals, Àrea Financera i Pressupostària, Comissió Àrea de Territori, Ambiental i de la Ciutat.