José Antonio Martínez Ramos

jamartinez

Regidor GENT D’ACÍ
JoseAMartinez@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A LES QUE PERTENEIX
Comissions Informatives
Area de Alcaldia
Area Servicis Generals
Area Servicis a la Persona
Area Financera i Pressupuestària
Area Territori, Ambiental i Ciutat
Comissió Especial de Comptes