José Antonio Bermejo Castelló

José Antonio Bermejo Castelló

Partit PP
Tercer Tinent d’Alcalde
Contractació, Patrimoni i Responsabilitat Patrimonial, Secretaria, Servei Jurídic Municipal i Infraestructures i Obres Públiques.
joseabermejo@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A QUÈ PERTANY
Junta Govern Local
Comissions Informatives
Comissió Àrea de Serveis Generals, Comissió Àrea Financera i Pressupostària, Comissió Àrea de Territori, Ambiental i de la Ciutat.