Borja Iborra Navarro

Borja Iborra Navarro

Regidor PODEM/PODEMOS
borjaiborra@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A LES QUE PERTENEIX
Comissions Informatives
Comissió Àrea d’Alcaldia, Comissió Àrea de Serveis a la Persona, Comissió Àrea de Serveis Generals, Àrea Financera i Pressupostària, Comissió Àrea de Territori, Ambiental i de la Ciutat.