Antonio Mira-Perceval Graells

miraperceval

Regidor PSOE
antoniomira-perceval@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A QUÈ PERTANY
Comissions Informatives
Àrea de Alcaldia
Àrea Servicis Generals
Àrea Servicis a la Persona
Àrea Financera i Pressupostària
Àrea Territori, Ambiental i Ciutat
Comissió Especial de Comptes