Ana Belén Rebelles Jiménez

rebelles

Partit PP
Quart Tinent d’Alcalde
Acció Social, Major, Sanitat i Informàtica i Noves Tecnologies
AnaBRebelles@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A QUÈ PERTANY
Junta Govern Local
Comissions Informatives
Àrea d’Alcaldia
Àrea Servicis a la Persona