Alexia Puig Cantó

puig

Regidora UEM-EUPV-ERPV:AC
alexiapuig@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A LES QUE PERTENEIX
Comissions Informatives
Area Servicis Generals
Area Servicis a la Persona
Area Financera i Pressupuestària
Area Territori, Ambiental i Ciutat
Comissió Especial de Comptes