Avalem Joves +

DESCRIPCIÓ PROGRAMA EMCUJU
Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

– Subvenció obtinguda: 31.437,84 euros
– Nombre de contractes: 2
– Duració del contracte: des del 22 d´agost de 2017 al 21 d´agost de 2018
– Tipus de contracte: contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

– 1 Tècnic Informador Turístic amb tasques de suport en l´Oficina de Turisme: informació als usuaris, actualització de l´Agenda Cultural i de Festes, manteniment de la pàgina web de Turisme i Festes, realització d´estadístiques mensuals, enviament de material i visites guiades a empreses i assistència a fires, etc.

– 1 Treballador Social amb tasques de desenrotllament de pautes educatives amb menors escolaritzats amb inadaptació escolar i risc d´abandó, atenció a l´alumne expulsat i la resta de funcions desenrotllades en el Gabinet Psicopedagògic.

DESCRIPCIÓ PROGRAMA EMPUJU

Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

– Subvenció obtinguda: 21.878,99 euros
– Nombre de contractes: 2
– Duració del contracte: des del 22 d´agost de 2017 al 21 de març de 2018
– Tipus de contracte: contracte temporal obra o servici

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

– 1 Tècnic Superior en Integració Social, amb tasques de desenrotllament de programes i tallers que s´impartisquen pel Gabinet Psicopedagògic i altres funcions relacionades amb les competències educatives desenrotllades per l´ajuntament.

– 1 Tècnic en Publicitat i Relacions Públiques, amb tasques de gestió, manteniment, actualització de xarxes socials associades a l´ajuntament, elaboració i implementació de Plans de Comunicació i la resta de funcions pròpies del títol.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.
Direcció General d´Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d´Oportunitats de la Comissió Europea
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

UAFSE, Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social
http://www.empleo.gob.es/uafse