Ajudes a agricultors de Mutxamel

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la seua línia de treball encaminada a la recuperació de l’Horta de Mutxamel, obri el període de presentació d’instàncies per a la sol·licitud d’ajudes a agricultors. Aquest és el segon any consecutiu que la Regidoria ofereix aquesta línia d’ajudes. Amb aquesta subvenció es pretén proporcionar un suport econòmic al sector agrícola de la localitat, de tal forma que els agricultors puguen disminuir les despeses d’explotació derivats del manteniment de la seua activitat i, permetre, d’aquesta forma, la continuïtat en el temps d’aquestes explotacions agrícoles.

Entre les accions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny, l’adquisició de plantones o llavors, l’adquisició o lloguer de petita maquinària i accions formatives i de comercialització.

Com a novetat respecte a l’any anterior, es pretén incentivar el cultiu de la tomata Muchamiel, per la qual cosa tindran prioritat a l’hora d’obtenir l’ajuda aquells agricultors que acrediten el cultiu d’aquesta varietat.

Aquells agricultors interessats tenen de termini fins al 14 de setembre de 2018 per a presentar la seua sol·licitud en l’Oficina de Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC). Les bases de la subvenció així com els impresos a presentar poden arreplegar-se en aquesta mateixa oficina o bé descarregar-se en els enllaços següents:

Convocatòria Ajudes a Agricultors Publicació en BOP

Formularis

Fixa de Tercers