XII Mostra d’Empreses

Mutxamel 16 i 17 de desembre de 2017

Tríptic (pdf)

L´ajuntament com a administració local promociona i potencia els seus productes i els seus espais, i porta a terme estratègies destinades a millorar el benestar social de la població, en tots els aspectes socials, culturals, econòmics…. Per això, en les seues estratègies no ha d´oblidar les pimes, que contribuïxen en el desenvolupament econòmic i social del municipi i facilitar-los un entorn per a la promoció empresarial.

Objetius:

1. Promoció d´empreses i dinamització del teixit empresarial local.

La Regidoria de Comerç i Promoció Econòmica realitza unes fires empresarials (denominades “Mostra d´Empreses”) com a mesura de promoció d´empreses i dinamització del teixit empresarial,
Està pensada perquè tots aquells empresaris, emprenedors i professionals participants puguen donar a conéixer al públic assistent els servicis i productes que poden trobar en la seua empresa. Proporciona un punt de contacte entre empresa i client potencial. Per això esta iniciativa presenta una bona oportunitat per a la promoció de les empreses i captació de clients i distribuïdors potencials, així com millorar la imatge comercial de la seua empresa.

Es tracta d´una fira multisectorial, que oferix als visitants i ciutadans de Mutxamel l´oportunitat de conéixer una mostra representativa del teixit empresarial del municipi, i descobrir l´àmplia oferta de béns i servicis que alberga Mutxamel. El contacte dels visitants amb les empresese es realitza en uns estands d´exterior decorats i adaptats a les necessitats cada participant.

2. Promoció turística del municipi.

La Mostra d´empreses suposa un al·licient per a la promoció turística del municipi, perquè atrau visitants d´altres municipis de la comarca i de la província. Per això s´acompanya amb l´organització d´un Mercat Temàtic, que s´instal·la als voltants de la zona d´ubicació de la Mostra d´Empreses. Estos dos esdeveniments, tan diferents, un de l´altre, es complementen perfectament, i s´aprofiten les sinergies dels dos, per a fer que eixe cap de setmana, visitar Mutxamel, siga tota una diversió. I incidix positivament en els resultats esperats de la Mostra d´Empreses ( promoció del teixit empresarial local i contacte amb clients)

Objectius:
• Promocionar econòmicament Mutxamel, donant a conéixer al públic les potencialitats econòmiques, socials i culturals que alberga.
• Proporcionar un primer punt de contacte entre empresa i client.
• Servir de vehicle publicitari i de promoció de les empreses.
• Contribuir a promoure fòrums de trobades professionals, que possibiliten el debat i l´intercanvi de servicis i experiències.

Participants/ expositors.

La Mostra d´Empreses, és una fira comercial multisectorial, ja que l´oferta exhibida és representativa de diferents sectors de l´activitat econòmica., exposant-se una gran varietat de productes.

Poden participar:

1. Artesans, fabricants, comerciants, en difinitiva, empreses constituïdes, persones físiques o jurídiques, i que hagen iniciat la seua activitat productiva, independentment del tipus d´activitat que exercisquen.

S´entendrà que una empresa ha iniciat la seua activitat productiva quan cause alta en el Cens d´Obligats Tributaris (model 036 o 037). Fet que ha d´acreditar en el moment de sol·licitar la participació en la Mostra d´Empreses.

2. Emprenedors, persones físiques que es troben realitzant tràmits previs per a poder desenvolupar una activitat ecònomica, bé com a treballador autònom o a través de totes les formes mercantils admeses en dret.

3. Entitats públiques o privades que hi col.laboren, bé per mitjà de patrocinis o altres formes de col.laboració.

En edicions anteriors, van participar tant empreses que operen en el sector comercial, com empreses de servicis o construcció. Per això, els productes exposats anaven des de motocicletes, alimentació, roba, calçat, joguets, ceràmica, sistemes d´energia solar i tèrmica, articles de regal, joieria i rellotgeria, flors i plantes, informàtica, ….. fins a oferta de servicis de retolació, perruqueria i estètica, de seguretat i vigilància, escoles de ball, parc de jocs per a xiquets, empreses sistemes de protecció contra incendis, centres veterinaris, i empreses amb epígraf d´activitat inclòs en el sector construcció, i també empreses de servicis de pintura i instal·lació d´equips de climatització.

Please follow and like us: